Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.
Bij aanvragen voor toestemming of verdere informatie richt u zich tot de Antiekroute Veluwe. Hiervoor kunt u ons contactformulier gebruiken.